Meopta, správa a údržba bytov s.r.o. na Intrabooku SK


Helpdesk - nahlasovanie požiadaviek

Tu môžete podať žiadosť alebo reklamáciu, nahlásiť problém alebo poruchu a pod. Požiadavka je automaticky odoslaná na e-maily poverených pracovníkov správcu a následne pridelená kompetentnému riešiteľovi.

Informačno-komunikačné centrum

Po prihlásení do svojho účtu sa Vám sprístupní informačno-komunikačné centrum vlastníkov bytov vo vašom dome, kde môžete komunikovať medzi vlastníkmi navzájom, ako aj so správcom a domovníkom Vášho domu.