Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 8:00 – 17:00
Streda : 8:00 – 15:00
Prestávka: 12:00 – 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

info@meosprava.sk
0911 347 816

oddelenie evidencie platieb:
martina.schwarz@meosprava.sk
0948 078 932

ekonomické oddelenie:
patricia.zvodzova@meosprava.sk
0948 078 932

technik:
Cimprich Ivan
ivan.cimprich@meosprava.sk
0948 152 572

konateľ spoločnosti: 
Petrovičová Mariana
mariana.petrovicova@meosprava.sk
0905 752 733

Odkaz na dôležité kontaktné telefónne čísla